Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 595/RMČ/2008

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla společnosti


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s využitím obecního bytu č. 7 městské části Praha 14, užívaného Ing. Lucií Štricovou, hlášenou bydlištěm Maňákova 754/22, Praha 9, jako sídla společnosti Czech spedition, s. r. o.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 paní Ing. Lucii Štricové

T: 3. 12. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic