Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 600/RMČ/2008

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému prodeji pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 14 m2, pod bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným prodejem pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 14 m2, pod bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město za cenu 280,50 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 14 m2, pod bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město

T: 30. 11. 2008

2. předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, za cenu 350 Kč/m2 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 12. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic