Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 602/RMČ/2008

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření kupních smluv na pozemky parc. č. 1342/2-7, k. ú. Hloubětín, zastavěné garážemi


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodejem pozemků parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k. ú. Hloubětín zastavěných garážemi vlastníkům jednotlivých garáží

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zveřejnit záměr na prodej pozemků parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k. ú. Hloubětín zastavěných garážemi vlastníkům jednotlivých garáží

T: 25. 11. 2008

2. předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k. ú. Hloubětín zastavěných garážemi vlastníkům jednotlivých garáží na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic