Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 603/RMČ/2008

k návrhu na zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530 , Praha 9, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. obsah výzvy (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí

2. seznam subjektů (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě), které poštou obdrží výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí

II. j m e n u j e

členy komise (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě) pro hodnocení obdržených nabídek na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí, na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů a odeslat její tištěnou podobu subjektům dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

T: 28. 11. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic