Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 609/RMČ/2008

k návrhu na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Miroslavu Vysloužilovi, Evě Dokonalové a Miroslavu Dvořákovi dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

T: 16. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, KS