Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 615/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 15. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS