Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 616/RMČ/2008

k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 14 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s poskytnutím slevy z měsíčního nájemného ve výši 1.000 Kč od 1. 10. 2008 do 30. 11. 2008, tj. do ukončení prací, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., žadatel