Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 617/RMČ/2008

k návrhu na započetí příprav na vybudování nových parkovacích míst v Lednické ulici na pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se započetím příprav na vybudování nových parkovacích míst v Lednické ulici na pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání žádosti o pronájem resp. prodej pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje majetkovému odboru SŽDC, se sídlem Nádražní 3113, Praha 5

T: 10. 12. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic