Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 620/RMČ/2008

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací

T: 20. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: O®P, OE