Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2010

č. 166/RMČ/2010

k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

do funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 pana Mgr. Jaroslava Hodyce s účinností od 19. 4. 2010

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 19. 4. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: vedoucí odborů, členové ZMČ Praha 14