Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 289/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení na části vstupní terasy pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o neodsouhlasení prodloužení provozní doby venkovního občerstvení na části vstupní terasy před nebytovými prostorami v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce