Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 291/RMČ/2010

k výzvě Obvodního soudu pro Prahu 9, koho městská část Praha 14 preferuje jako nájemce bytu v č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 po zrušení práva společného nájmu bytu


Rada městské části Praha 14

I. n a v r h u j e,

aby se výhradním nájemcem bytu v č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 stal nájemce uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zaslání usnesení Rady městské části Praha 14 Obvodnímu soudu pro Prahu 9

T: 18. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE, OS Praha 9