Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 292/RMČ/2010

k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 115.803 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postoupením pohledávky ve výši 115.803 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávku lze rozdělit v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na postoupení pohledávky ve výši 115.803 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávku lze rozdělit v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE