Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 295/RMČ/2010

10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 9. rozpočtovém opatření k 26. 5. 2010
příjmy
362.126,80 tis. Kč
výdaje
413.651,10 tis. Kč
financování
51.524,30 tis. Kč
rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 9. 6. 2010
příjmy
362.424,80 tis. Kč
výdaje
419.606,50 tis. Kč
financování

57.181,70 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 23. 9. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE