Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 298/RMČ/2010

k návrhu změny Statutu hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s návrhem svěřit Statutem hl. m. Prahy samostatnou působnost, spočívající v doručování písemností v trestním řízení, všem městským částem

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

oznámit neprodleně toto usnesení JUDr. R. Blažkovi, prvnímu náměstkovi primátora hl. m. Prahy

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Ing. Luděk Lisý