Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 299/RMČ/2010

k provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KS, OSVZ, KT