Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 307/RMČ/2010

k návrhu na odejmutí pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odejmutím pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit MHMP OSM s usnesením Rady městské části Praha 14

T: 16. 6. 2010

2. předložit návrh k odejmutí pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM