Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 308/RMČ/2010

k návrhu na odejmutí ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odejmutím ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na odejmutí ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM