Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 310/RMČ/2010

k návrhu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín, Ing. Ivanu Hodkovi a pí Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín, Ing. Ivanu Hodkovi a pí Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109 v předmětné budově, za cenu 4 066 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín Ing. Ivanu Hodkovi a pí Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM