Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 312/RMČ/2010

k záměru realizovat směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem realizovat směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a společností Starý Hloubětín s.r.o. se sídlem Hlubočepská 701/38c, Praha 5 - Hlubočepy, 15200, okres Hlavní město Praha, za podmínky doplatku rozdílu v ceně pozemků, který bude odpovídat částce stanovené na základě znaleckých posudků o ceně pozemků

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zahájit přípravu podkladů pro realizaci směny pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM