Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 315/RMČ/2010

k návrhu na souhlas k přijetí věcných darů M© "Obláček", Praha 9 - Černý Most II., ©ebelova 874


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přijetím věcných darů 4 ks radiopřehrávačů CD v celkové ceně 6 039 Kč od Ing. Martina Veselého, 2 ks golfových kočárků v ceně á ks 400 Kč od pí Foučkové a 8 ks Overbal á ks 64, 75 Kč, 1 x míč Gymnic á ks 438 Kč od pí ©árky ©pánkové

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. I. Valentovou, ředitelku M© ©ebelova s udělením souhlasu k přijetí věcných darů 4 ks radiopřehrávačů CD v celkové ceně 6 039 Kč od Ing. Martina Veselého, 2 ks golfových kočárků v ceně á ks 400 Kč od pí Foučkové a 8 ks Overbal á ks 64, 75 Kč, 1 x míč Gymnic á ks 438 Kč od pí ©árky ©pánkové

T: 21. 6. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, M© ©ebelova