Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 316/RMČ/2010

k návrhu na souhlas k otevření pátého oddělení školní družiny od školního roku 2010/2011 v ZŠ Bří Venclíků 1040, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s otevřením pátého oddělení školní družiny od školního roku 2010/2011 v ZŠ Bří Venclíků 1040, Praha 9 - Černý Most

2. s poskytnutím finančních prostředků v rozmezí 51.540 Kč až 77.310 Kč (skutečná výše bude upřesněna počátkem září 2010) ke krytí mzdových nákladů vychovatelky z rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. seznámit PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele ZŠ Bří Venclíků se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k otevření pátého oddělení školní družiny od školního roku 2010/2011

T: 30. 6. 2010

2. seznámit PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele ZŠ Bří Venclíků se souhlasným stanoviskem k úhradě mzdových nákladů vychovatelky školní družiny od 09-12/2010

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, ZŠ Bří Venclíků, OE