Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 317/RMČ/2010

k návrhu na prodloužení lhůty ke zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. prodloužení lhůty ke zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská o 20 dní

2. ukončení příjmu nabídek k záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská, dne 30. 6. 2010 v 18:00 hod.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit oznámení o prodloužení lhůty ke zveřejnění záměru na prodej souboru pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, prostřednictvím úřední desky a podání informace do tisku

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM