Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 318/RMČ/2010

k návrhu na řešení bytové situace žadatelů o byt přidělením bytu z kvóty bytů hl. m. Prahy určených pro městskou část Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

žadatele o byt na přidělení bytové jednotky z kvóty bytů hl. m. Prahy určených pro městskou část Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předání tohoto usnesení bytovému odboru Magistrátu hl. m. Prahy k řešení bytové situace žadatele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 18. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSVZ