Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 7. 2010

č. 356/RMČ/2010

k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektu na realizaci "Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14" v rámci programu Zelená úsporám


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o postupu ke "Zpracování dokumentace PD a EA - Zateplení ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14, zpracování žádosti o dotaci a technickou asistenci" v rámci programu Zelená úsporám

II. s o u h l a s í

s podáním žádostí na "Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14" v rámci programu Zelená úsporám - oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

III. s c h v a l u j e

spolufinancování projektu ZŠ Vybíralova 964 z rozpočtu městské části Praha 14, které nepřekročí 65% celkových nákladů

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zelená úsporám

T: 19. 7. 2010

2. předložit návrh na spolufinancování projektu na zateplení objektu ZŠ Vybíralova Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 9. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OE