Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 596/RMČ/2010

k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

znovupřidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájmu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájmu

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci