Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 599/RMČ/2010

k návrhu na revokaci usnesení č. 586/RMČ/2010 ze dne 2. 11. 2010


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

v plném rozsahu usnesení č. 586/RMČ/2010 ze dne 2. 11. 2010 o přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 586/RMČ/2010 ze dne 2. 11. 2010

T: ihned

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS