Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 600/RMČ/2010

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, na dobu určitou - 1 rok s možností prodloužení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most na dobu určitou - 1 rok s možností prodloužení

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS