Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 601/RMČ/2010

k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2010


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

složení hlavní inventarizační komise (HIK) pro zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2010

předsedkyně HIK: Ing. Martina Mezenská, OSM

místopředsedkyně HIK: Zuzana Zavadilová, OE

členka HIK Ivana Baďurová, OHS
členka HIK Jana Moravcová, KS
členka HIK Drahomíra Tomášová, OSM
členka HIK Jitka Bezděková, OE
člen HIK Stanislav Kříž, OI

II. p o v ě ř u j e

Ing. Martinu Mezenskou, předsedkyni HIK
jmenovat členy dílčích inventarizačních komisí

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit složení HIK odboru správy majetku MHMP

T: 15. 11. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OHS, HIK