Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 602/RMČ/2010

20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 27. 10. 2010
příjmy
373.137,20 tis. Kč
výdaje
412.240,90 tis. Kč
financování
39.103,70 tis. Kč
rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 3. 11. 2010
příjmy
377.564,80 tis. Kč
výdaje
416.668,50 tis. Kč
financování
39.103,70 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 16. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE