Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 603/RMČ/2010

k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2010 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými úpravami odpisových plánů pro rok 2010

T: 30. 12. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, O©