Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 605/RMČ/2010

k návrhu na poskytnutí finančního daru pro Asociaci nositelů legionářských tradic, občanské sdružení


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., který bude použit jako příspěvek na financování akce "Podzimní společenský večer ANLET" konané dne 12. 11. 2010 v hotelu DUO v Praze 9

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Asociací nositelů legionářských tradic, o. s.

T: 12. 11. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE