Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 611/RMČ/2010

k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Ostraha objektů městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Ostraha objektů městské části Praha 14"

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Ostraha objektů městské části Praha 14"

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele

T: 15. 11. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OHS