Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 24/RMČ/2010

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

T: 31. 1. 2011

Bc. Radek Vondra

Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci