Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 26/RMČ/2010

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most na nájemce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most s novým nájemcem

T: 31. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce