Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 31/RMČ/2010

k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 378.904 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 253.205 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 180.809 Kč váznoucí na bytě v č. p. 755 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 441.375 Kč váznoucí na bytě v č. p. 551 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 147.144 Kč váznoucí na bytě v č. p. 561 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 344.764,70 Kč váznoucí na bytě v č. p. 564 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 246.418 Kč váznoucí na bytě v č. p. 639 ulice Konzumní, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE