Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 32/RMČ/2010

k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 48.931 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 10.500 Kč váznoucí na bytě v č. p. 372 ulice Pilská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 39.741 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 2.737 Kč váznoucí na bytě v č. p. 497 ulice Slévačská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 3.374 Kč váznoucí na bytě v č.p. 1134 ulice Ronešova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 7.627 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 14.933 Kč váznoucí na bytě v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 11.019 Kč váznoucí na bytě v č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 29.468 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 16.174 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: průběžně

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE