Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 34/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách - byt. jednotky č. 6 v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách - byt. jednotky č. 6 o výměře 77,20 m2 v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s. o odsouhlasení skončení nájmu dohodou v nebytových prostorách - byt. jednotky č. 6 v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce