Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 36/RMČ/2010

22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 22. 11. 2010
příjmy
378.024,60 tis. Kč
výdaje
416.807,80 tis. Kč
financování
38.783,20 tis. Kč
rozpočet po 22. rozpočtovém opatření k 1. 12. 2010
příjmy
378.024,60 tis. Kč
výdaje
416.071,50 tis. Kč
financování
38.046,90 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 24. 3. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE