Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 45/RMČ/2010

k návrhu na zrušení komise projektu Zdravá městská část Místní agenda 21


Rada městské části Praha 14

I. u k o n č u j e

činnost komise projektu Zdravá městská část Místní agenda 21 ke dni 6. 12. 2010

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

informovat předsedu a členy komise o výše uvedeném rozhodnutí Rady městské části Praha 14, týkající se ukončení činnosti komise

T: 10. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, tajemník komise