Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 46/RMČ/2010

k návrhu na jmenování členů bytové komise


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

členy bytové komise:

Lubomíra Vůjtěcha (nominace ČSSD)
Jaroslava Jenšíka (nominace ČSSD)
Jindřicha Pohla (nominace KSČM)
Davida Danka (nominace ODS)
Evu Pučovou (nominace VV)
Mgr. Lubomíra Bartoše (nominace SZ)
Bc. Miloslava Krejčíčka (nominace TOP 09)

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

informovat členy bytové komise o jejich jmenování

T: 10. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, tajemník komise