Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 52/RMČ/2010

k návrhu na k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na "sdružené služby dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. r o z h o d l a

v souladu s ustanovením § 81, odst. 1, písm. a), zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky firmě Pražská energetika, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie se společností Pražská energetika, a. s.

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM