Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 64/RMČ/2010

k návrhu na schválení odpovědi na petici - Žádost o privatizaci bytů v Kardašovské ulici č. p. 773, 774, 775, 776, Praha 9 ze dne 22. 11. 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh odpovědi na petici občanů k žádosti o privatizaci bytů v ul. Kardašovská č. p. 773, 774, 775, 776, Praha 9 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

odeslat zástupci petičního výboru odpověď na petici k privatizaci bytů v ul. Kardašovská č. p. 773, 774, 775, 776, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 29. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, zástupce petičního výboru