Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 65/RMČ/2010

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví, uskutečněné dne 1. 12. 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví ve vydražené výši kupní ceny dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14 a budoucím majitelem bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: nejbližší zasedání ZMČ Praha 14 v roce 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, vítěz VSFL