Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 68/RMČ/2010

k návrhu na revokaci usnesení č. 1/RMČ/2010 ze dne 25. 11. 2010


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

v plném rozsahu usnesení č. 1/RMČ/2010 ze dne 25. 11. 2010 z důvodu odstoupení žadatele o přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 -Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 1/RMČ/2010 ze dne 25. 11. 2010

T: ihned

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS