Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 74/RMČ/2010

k žádosti o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s přidělením právně volného bytu o velikosti 3 + kk nebo 2 + 1 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasu s přidělením právně volného bytu o velikosti 3 + kk nebo 2 + 1 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel