Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 76/RMČ/2010

Koncepce kvality městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

Koncepci kvality městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OIA, KT