Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 83/RMČ/2010

k návrhu na uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojią»ovnou, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojią»ovnou, a. s. II.

u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření pojistné smlouvy

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: KS