Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 87/RMČ/2010

k návrhu na stanovisko obce k záměru zřídit soukromou základní školu na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem Občanského sdružení KCR Heřmánek založit soukromou základní školu v pronajatých prostorách objektu Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most na území městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, K Cihelně 313/41, Praha 9 - Satalice, PSČ 190 15 se stanoviskem obce k záměru zřídit soukromou ZŠ na území městské části Praha 14

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, SMP-14, a. s.