Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 88/RMČ/2010

k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněľitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé Z© a M©


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněľitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé Z© a M© v souladu s instrukcí QI 61-01-03 V05R00

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: O©